stronomia nierozerwalnie wiąże się z mitologią starożytną. Większość konstelacji, jaśniejsze gwiazdy i najbardziej znane ciała niebieskie swoje nazwy zawdzięczają imionom legendarnych postaci, które przypominały naszym przodkom. Różne narody "widziały" w gwiazdach konstelacji inne osoby, wydarzenia, bądź przedmioty dnia codziennego. Jednak tylko nieliczne ludy osiągnęły odpowiedni poziom cywilizacyjny i zadały sobie trud spisania swoich obserwacji, abyśmy mogli je teraz weryfikować. Okazało się, że, z racji niskiego poziomu technicznego, dużo wywodów było nieprawdziwych, jednak siłę tradycji trudno jest przezwyciężyć, dlatego również dzisiaj używamy nieprawidłowego nazewnictwa w celu określenia, mocno zakorzenionych w naszej świadomości, obiektów astronomicznych. Jednak starożytni astronomowie wnieśli też bardzo dużo pożytecznych i prawidłowych spostrzeżeń do naszej wiedzy o otaczającym świecie. Dzięki nim, po okresie średniowiecza, można było kontynuować rozwój nauki od momentu, na którym zatrzymali się starożytni.

awet kilka tysięcy lat później, nazwy nowoodkrytych ciał niebieskich miały związek z mitologią. Gdy "zabrakło" postaci greckich, sięgnięto po bohaterów rzymskich, a później indyjskich. Obecnie nazewnictwo jest bardziej sformalizowane i najczęściej ma powiązania z nazwiskami odkrywców, bądź ośrodkami naukowymi, w których odkrycia dokonano. Czasem jest to jedynie numer katalogowy, dzięki czemu wszyscy zainteresowani wiedzą, gdzie mogą szukać potrzebnych im informacji.

oznanie, choćby wybiórczo, mitologii, pozwala na lepsze zrozumienie intencji astronomów starożytnych. Z tego powodu przedstawiono poniżej biografie postaci, które wiążą się pośrednio lub bezpośrednio z gwiazdozbiorami, jakie możemy podziwiać na ziemskim niebie. Ponieważ w większości bohaterowie ci są wytworami bogatej wyobraźni naszych przodków, dlatego też często zdarza się, iż losy którejś z postaci nie są do końca znane lub istnieje kilka różnych wersji opisujących jej życie. W takiej sytuacji pozostaje przejść nad tym do porządku dziennego lub zapytać mamy ;-)

Achilles
Afrodyta
Akteon
Amaltea
Amfitryta
Andromeda
Apollo
Aratos
Argonauci
Ariadna
Arion
Artemida
Asklepios
Atena
Atlas
Bellerofon(t)
Centaury
Cerera
Chimera
Chiron
Danae
Deukalion
Dionizos
Dioskurowie
Eros
Europa
Faeton
Fryksos i Helle
Gaja
Ganimedes
Gorgony
Hades
Hefajstos
Helena
Helios
Hera
Herakles (Herkules)
Hermes
Hesperydy
Hipparch
Hyady
Ikarios
Ino
Io
Jazon
Kronos
Lapici
Latona
Leda
Likaon
Minos
Minotaur
Muzy
Nereidy
Nereus
Nimfy
Orfeusz
Orion
Pan
Pegaz
Pejritoos
Pelias
Perseusz
Plejady
Posejdon
Prometeusz
Ptolemeusz Klaudiusz
Sofokles
Tanatos
Temida
Tezeusz
Wenus
Zeus