ejritoos (mit. gr.) - syn Iksjona (lub Zeusa), heros tesalski z plemienia Lapitów. W czasie wesela Pejritoosa z Hippodameą zaproszeni na ucztę centaurowie, przebrawszy miarę w piciu, usiłowali porwać pannę młodą i inne kobiety. Wynikła walka, która zakończyła się klęską centaurów. Pejritoos brał także udział w polowaniu na dzika kalidońskiego oraz był nieodłącznym przyjacielem Tezeusza, któremu towarzyszył w wielu wyprawach.