Te postaci mają swój gwiazdozbiór

entaury (mit. gr.) - plemię dzikich istot półludzi-półkoni, żyjących w górach Tesalii. żyli głownie z polowania i rozbojów. Centaurowie nie cieszyli się dobra sławą. Jedynym wyjątkiem był Chiron, którego otaczano wielką czcią.
Zaproszeni przez Lapitów na wesel Hippodamei z Pejritoosem, upili się nie znanym im do tej pory winem i usiłowali porwać pannę młodą. W walce zostali rozgromieni i przepędzeni z lasów tesalskich. Walka Lapitów z centaurami była jednym z ulubionych motywów sztuki greckiej.