Ta postać ma swój gwiazdozbiór

ndromeda (mit. gr.) - królewna etiopska, córka Cefeusza (Kefeusa) i Kasjopei. Posejdon, karząc pychę Kasjopei, która chełpiła się, iż przewyższa urodą nereidy, zesłał na Etiopię potwora morskiego, niszczącego kraj. Dla przebłagania bogów wyrocznia zażądała złożenie potworowi ofiary z Andromedy. Przykutą do skały Andromedę uratował Perseusz i pojął za żonę. Po śmierci Andromeda została umieszczona na niebie jako gwiazdozbiór, w pobliżu Perseusza, Kasjopei i Cefeusza.