ereidy (mit. gr.) - 50 nimf morskich. Były one córkami Nereusa i Doris i odznaczały się wielką urodą. Najbardziej znane z nich to: Tetyda, Amfitryta i Galatea. Mieszkały na dnie morza w pałacu ojca, gdzie przędły i tkały, śpiewając pieśni. Poeci opisywali je jako dziewczęta bawiące się wśród fal, w otoczeniu delfinów i trytonów. Podobnie artyści wyobrażali je w sztuce, co ilustrują m.in. późnohellenistyczne grupy rzeźbiarskie, np.: nereidy na hippokampie (Neapol) i nereida porywana przez trytona (Muzeum Watykańskie).