Ta postać ma swój gwiazdozbiór

rion (mit. gr.) - olbrzym wyróżniający się urodą. Był myśliwym i zabijał zwierzęta wyrządzając szkody. Według jednej wersji zginął od strzały Artemidy, kiedy zranił ją dyskiem na zawodach. Według innej, od ukąszenia nasłanego przez Artemidę skorpiona, gdy chciał uprowadzić jedną z jej towarzyszek. Skorpion i Orion zostali zamienieni przez bogów w dwie znajdujące się po przeciwnej stronie nieba konstelacje.