anatos (mit. gr.) - bóg śmierci, syn Nocy, brat bliźni Hypnosa, boga snu. Przedstawiany jako młodzieniec, niekiedy z czarnymi skrzydłami, trzymający w ręku odwróconą, zgaszoną pochodnię. Jednym z synów Tanatosa był Morfeusz, opiekun marzeń sennych.