rfeusz (mit. gr.) - syn Apollina i muzy Kalliope, śpiewak z Tracji, muzyk i poeta, uważany za jednego z twórców muzyki greckiej. Jego gra i śpiew obłaskawiały dzikie zwierzęta, poruszały lasy i skały. Brał udział w wyprawie Argonautów, podczas której śpiewem unieruchomił Symplegady i oczarował syreny. Po powrocie do Tracji poślubił nimfę Eurydykę. Gdy Eurydyka zmarła od ukąszenia żmii, Orfeusz zszedł do Hadesu i śpiewem swym tak wzruszył cały świat podziemny, że zwrócono mu Eurydykę pod warunkiem, że do chwili wyjścia na Ziemię, nie obejrzy się na żonę, która pójdzie za nim. Tuż przed wyjściem z Hadesu Orfeusz złamał zakaz i utracił Eurydykę bezpowrotnie. Pogrążony w żałobie, nie chciał brać udziału w uroczystościach ku czci Bakchusa i został rozszarpany przez bakchantki. Głowa i lira Orfeusza miały dopłynąć do wyspy Lesbos, gdzie je uroczyście pochowano. W oparciu o tę legendę Grecy uważali Lesbos za ojczyznę poezji lirycznej, którą reprezentowali tam m.in. Alkajos i Safona.