uzy (mit. gr.) - 9 córek Zeusa i Mnemozyne. Były one opiekunkami sztuk pięknych i nauk: Wszystkie muzy posiadały dar wieszczy i występowały w orszaku Apollina, który był ich przewodnikiem (stąd Apollo Muzagetes). Ośrodkiem kultu muz był Parnas i Helikon w Beocji, stąd muzy helikońskie. W Rzymie utożsamiano je z kamenami.