ipparch z Nicei w Bitynii - astronom rozwijający działalność w latach 160 - 145 p.n.e. Wynalazca wielu instrumentów astronomicznych. Ustalił długość roku słonecznego, obliczał terminy zaćmienia Słońca i Księżyca, zestawił katalog gwiazd stałych (zachowany w dziele Klaudiusza Ptolemeusza), wprowadził poprawki do wyników badań Eratostenesa z Kyrene.