laudiusz Ptolemeusz - uczony grecki żyjący w Aleksandrii w latach około 100 - 198 n.e., astronom matematyk, geograf, autor wielu dzieł. Jego prace mają charakter kompilacyjny, zyskał jednak nimi wielką sławę. Jego dzieło w 13 księgach pod tytułem "Księga matematyczna" zwane "Wielką księgą" (przez Arabów "Almagest") zawiera wykład systemu geocentrycznego (zwanego systemem ptolemejskim), który utrzymał się w nauce aż do czasów Kopernika. Połączenie astronomii z astrologią zawiera "Czworoksiąg o prognozach na podstawie gwiazd": W swej "Nauce geograficznej" w 8 księgach dał objaśnienia do mapy Ziemi: uzupełnił badania Eratostenesa, Posejdoniosa i innych wyznaczając położenie geograficzne prawie 8 tysięcy miejscowości (m.in. umieścił na mapie miejscowość Kalisia, którą badacze identyfikują ze starożytną osadą, istniejącą na terenie późniejszego Kalisza). Zasługą Ptolemeusza jest zebranie całego dorobku geograficznego starożytności do jego czasów. Ptolemeusz jest twórcą trygonometrii i systemu wyznaczania położenia geograficznego za pomocą długości i szerokości geograficznej. Zajmował się także optyką i muzyką. W dziele "Optyka" opierał się na pracach Posejdoniosa, a w dziele muzycznym "Harmonika" na wielkim muzyku greckim Arystoksenosie. Największe dzieła Klaudiusza Ptolemeusza są zachowane, wiele w przekładzie na język łaciński.