Te postaci mają swoje gwiazdy

lejady (mit. gr.) - córki Atlasa i Plejony. Było to siedem nimf: Tajgete, Elektra, Alkione, Asterope, Maja, Merope, Keleno, sióstr Hyad. Na wiadomość o śmierci Hyad, popełniły samobójstwo, a Zeus umieścił je na niebie jako gwiazdy w konstelacji Byka. Plejady ukazywały się w maju i zwiastowały nadejście dogodnej pory do żeglugi.