tlas (mit. gr.) - syn jednego z tytanów, brat Prometeusza i Epimeteusza, król Mauretanii, ojciec hesperyd, Hyad i Plejad. Brał udział w walce tytanów przeciw Zeusowi i za karę skazano na wieczne podtrzymywanie sklepienia niebieskiego. Według innej wersji, za odmowę udzielenia gościnności Perseuszowi, skamieniał na widok głowy Meduzy, przyjmując kształt góry tak wysokiej, iż podtrzymywał niebo (identyfikowanej z górami Atlas w północno-zachodniej Afryce). W czasach późniejszych Atlas uchodził za znawcę nieba i świata, stąd zbiór kart geograficznych nazywano atlasem.