eukalion (mit. gr.) - syn Prometeusza, króla Tesalii, mąż Pyrry. Deukalion i Pyrra byli jedynymi ludźmi, których Zeus ocalił z potopu. Za radą ojca Deukalion zbudował rodzaj skrzyni, która utrzymywała się na falach przez 9 dni potopu. Gdy wody zaczęły opadać, osiadła na szczycie Parnasu w Fokidzie. Posłuszni nakazowi wyroczni Deukalion i Pyrra szli, rzucając poza siebie kamienie, z których powstawali nowi ludzie. Z kamienie rzucanych przez Deukaliona - mężczyźni, przez Pyrrę - kobiety.