Ta postać ma swój gwiazdozbiór

an (mit. gr.) - syn Hermesa i nimfy rzecznej, opiekun pasterzy i trzód, zamieszkujący góry i lasy. Czczony przede wszystkim w górzystej i pasterskiej Arkadii. Pan uchodził za bóstwo dobre i opiekuńcze, tylko jego przeraźliwy głos rozlegający się wśród ciszy leśnej, gdy ścigał spłoszone nimfy, wywoływał lęk (stąd przysłowiowy "paniczny lęk").
Pan uchodził za wynalazcę syryngi (instrument muzyczny). Przedstawiano go z koźlimi nogami i różkami na głowie, a z syryngą w dłoni. W Rzymie utożsamiany był z Faunem.