Polska nazwa konstelacji
Lynx
Mapa gwiazdozbioruyś jest gwiazdozbiorem nieba północnego, któremu, podobnie jak Żyrafie, przypadła część nieba pozbawiona jaśniejszych gwiazd. Konstelację znajdziemy nad Rakiem i Bliźniętami. Z zachodu graniczy z Woźnicą, od północy z Żyrafą, a od wschodu z gwiazdozbiorami Wielkiej Niedźwiedzicy i Małego Lwa. Konstelację wprowadził gdański astronom Jan Heweliusz w swoim dziele "Prodromus Astronomiae" (1690). Doliczył się w tym gwiazdozbiorze 19 słabych gwiazd, a ten, kto chciałby je wszystkie zobaczyć, musiałby mieć oczy jak ryś.alfa Lyncis - najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Rysia. Należy do czerwonych olbrzymów i ma jasność 3,30m. Dzieli nas od niej dystans 155 lat świetlnych.

15 Lyncis - gwiazda podwójna, której składniki obiegają wspólny środek masy i są odległe od siebie o 57 AU. Jaśniejsza z nich ma barwę żółta. Układ obserwujemy z odległości 233 lat świetlnych.

31 Lyncis - gwiazda zaliczana do pomarańczowych olbrzymów. Jej światło potrzebuje 163 lat, aby dotrzeć na Ziemię.