Polska nazwa konstelacji
Leo Minor
Mapa gwiazdozbioruały Lew jest niewielkim, niezbyt wyraźnym gwiazdozbiorem nieba północnego. Odnajdziemy go pomiędzy Wielką Niedźwiedzicą i Lwem. W konstelacji Małego Lwa brak jaśniejszych gwiazd i innych interesujących obiektów.

wiazdozbiór wyróżniono na niebie dopiero w 1690 roku. Wyodrębnił go gdański astronom Jan Heweliusz w swoim dziele Prodromus Astronomiae. Gwiazdozbiór nie ma żadnego związku z mitologią starożytną, został sztucznie wprowadzony, aby wypełnić fragment nieba pozbawiony wyraźnych gwiazd.beta Leonis Minoris - gwiazda podwójna, odległa o 155 lat świetlnych. Jaśniejsza z gwiazd należy do żółtych olbrzymów.

46 Leonis Minoris - najjaśniejsza z gwiazd konstelacji. Jest to pomarańczowy olbrzym, leżący w odległości 192 lat świetlnych.

21 Leonis Minoris - światło tej gwiazdy biegnie do nas 121 lat, co oznacza, iż oglądamy ją taką, jak wyglądała w czasach, gdy Polska była jeszcze pod zaborami.