Polska nazwa konstelacji
Piscis Austrinus
Mapa gwiazdozbioruyba Południowa należy do niewielkich gwiazdozbiorów nieba południowego. Z naszych szerokości geograficznych konstelacje możemy obserwować tylko jesienią. Do najjaśniejszej gwiazdy w Rybie Południowej doprowadzi nas linia stanowiąca przedłużenie odcinka łączącego gwiazdy Schemat i Markab w gwiazdozbiorze Pegaza.

ult egipskiej bogini czarów Izydy przeniknął do Grecji z Rzymu, gdzie była ona znana pod imieniem Isis. Boginię Isis uchroniła przed utonięciem mała ryba i za tę przysługę bogowie przenieśli ją na niebo, gdzie do dziś przebywa w postaci gwiazdozbioru Ryby Południowej. Jej dwoje małych dzieci przedstawia konstelacja Ryb.Fomalhaut - najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze. Jest to gorąca gwiazda o temperaturze powierzchni wynoszącej 10 tysięcy K i białej barwie. Fomalhaut znajduje się w odległości 22,6 roku świetlnego i jest jedną z czterech tzw. gwiazd królewskich, które dzieliły niegdyś rok na cztery pory roku. Były to Fomalhaut, Regulus w konstelacji Lwa, Aldebaran w Byku i Antares w Skorpionie. Pojawienie się każdej z nich na niebie wieczornym zwiastowało zmianę pory roku. Jednak w wyniku precesji osi ziemskiej na swym posterunku pozostał jedynie Regulus, natomiast właśnie Fomalhaut przemieścił się najbardziej. Nazwa gwiazdy powstała z arabskiego określenia fam al-hut - paszcza wieloryba.

beta Piscis Austrini - gwiazda podwójna, której światło potrzebuje 217 lat, aby dotrzeć na Ziemię.

delta Piscis Austrini - kolejny układ dwóch gwiazd, odległy również o 217 lat świetlnych.

epsilon Piscis Austrini - niebieskobiała gwiazda, od której dzieli nas dystans 251 lat świetlnych.

jota Piscis Austrini - jeszcze jeden układ podwójny, tym razem odległy o 102 lata świetlne.