Polska nazwa konstelacji
Corvus
Mapa gwiazdozbioruruk jest małym, ale wyraźnym gwiazdozbiorem na południe od równika niebieskiego. Kształtem przypomina nieregularny czworokąt. Odnajdziemy go pod konstelacją Panny.

edług greckiej legendy, jasne gwiazdy gwiazdozbioru wyobrażają kruka. Bóg Słońca i światła Apollo posłał go po puchar żywej wody, która miała być złożona w ofierze Zeusowi, jednak kruk poczuł po drodze głód i miał ochotę na figi, te zaś były jeszcze zielone. Poczekał więc, aż dojrzeją, zaspokoił głód, a następnie wrócił, ale z pustym pucharem, wymawiając się Hydrą, która jakoby nie zezwoliła mu zaczerpnąć żywej wody ze źródła. Apollo, jako opiekun życia i porządku, nie mógł przebaczyć takiego kłamstwa i dlatego ukarał kruka. Teraz musi on stale stać przed przechylonym pucharem wody, z którego jednak nie może się napić, gdyż strzeże go Hydra. W ten sposób z przypadkowego zgrupowania gwiazd fantazja ludzka wyczarowała na niebie obok siebie mitologicznego Kruka, Puchar i Hydrę.Al Chiba - żółtobiała gwiazda odległa od nas o 61,5 roku świetlnego. Jej nazwa al-chiba (w tłumaczeniu oznaczająca namiot) była dla mieszkańców pustyń nazwą całego gwiazdozbioru. Uług-Beg i astronomowie arabscy nazywali gwiazdę minqar al-gurab, tzn. dziób kruka.

Kraz - gwiazda ciągu głównego, której odległość wynosi 121 lat świetlnych.

Gienah - najjaśniejsza gwiazda w Kruku. Zaliczamy ją do olbrzymów i oglądamy z odległości 136 lat świetlnych. Nazwa gwiazdy powstała przez skrócenie wyrażeń džanah al-gurab al-'aiman, tzn. prawe skrzydło kruka.

Algorab - gwiazda podwójna odległa o 181 lat świetlnych. Jej nazwa w Arabii pierwotnie oznaczała cały gwiazdozbiór Kruka (al-gurab znaczy kruk).

Minkar - pomarańczowy olbrzym, którego światło potrzebuje 163 lat, aby dotrzeć na Ziemię. Nazwa wywodzi się z arabskiego minqar al-gurab, co oznacza dziób kruka.