Polska nazwa konstelacji
Crater
Mapa gwiazdozbioruuchar jest małym niewyraźnym gwiazdozbiorem na południe od równika niebieskiego. Leży na zachód od Kruka. Bez trudu znajdziemy go pod Denebolą z konstelacji Lwa.

wiazdy konstelacji układają się w puchar, w którym według poematu "Phainomenas" Aratosa, Kruk miał przynieść Apollinowi żywą wodę (ta grecka legenda przedstawiona jest szerzej przy opisie gwiazdozbioru Kruka).Alkes - pomarańczowy olbrzym emitujący 40 razy więcej promieniowania niż nasze Słońce. Gwiazda jest od nas oddalona o 136 lat świetlnych, a jej nazwa jest jednocześnie arabską nazwą całego gwiazdozbioru (al-ka's oznacza w przekładzie płytką czarkę lub puchar).

beta Crateris - należy do białych olbrzymów. Jej światło potrzebuje 72 lata, aby dotrzeć na Ziemię.

gamma Crateris - gwiazda podwójna, której składniki obiegają wspólny środek masy. Główny składnik układu należy do żółtobiałych podolbrzymów. Układ znajduje się w odległości 148 lat świetlnych.

delta Crateris - najjaśniejsza z gwiazd konstelacji pomimo, iż jest położona najdalej - 172 lata świetlne od Ziemi.