Polska nazwa konstelacji
Eridanus
Mapa gwiazdozbiorurydan należy do rozległych gwiazdozbiorów nieba południowego. Rozciąga się na zachód od Oriona, poniżej Byka i głowy Wieloryba. Jego północną część możemy u nas obserwować w miesiącach zimowych.

onstelacja obrazuje legendarną rzekę Erydan (dzisiejszy Pad). Wspomniana jest przy opisie gwiazdozbioru Skorpiona. Legenda mówi, że w rzece Erydan zginął Faeton, który wypadł z rozbitego wozu Heliosa. Według innej legendy, rzeką Erydan płynęli również mityczni Argonauci do Morza Tyrreńskiego, wracając ze złotym runem. Więcej o tej słynnej wyprawie dowiedzieć się można przy opisie gwiazdozbioru Rufy.Achernar - najjaśniejsza gwiazda konstelacji. Ten niebieskobiały podolbrzym, o wysokiej temperaturze powierzchni, sięgającej 15 tysięcy K, jest odległy o 102 lata świetlne. W naszych szerokościach geograficznych nigdy nie pojawia się nad horyzontem. Nazwa gwiazdy powstała z arabskiego 'achir al-nahr, co oznacza ujście rzeki.

Cursa - znajduje się blisko gwiazdy Rigel z gwiazdozbioru Oriona. Jest to biały olbrzym. Światło od niego dociera do nas po 78 latach. Pierwotna arabska nazwa kursi al-džauza' oznaczała fotel olbrzyma (Oriona).

Zaurak - gwiazda podwójna, której główny składnik jest czerwonym olbrzymem. Dzieli nas od niego dystans aż 1087 lat świetlnych. O drugim składniku nie potrafimy powiedzieć, czy tworzy z głównym składnikiem układ fizycznie podwójny, czy tylko parę optyczną. Nazwa gwiazdy powstała z arabskiego najjir al-zauraq, czyli jasna (gwiazda) łodzi.

epsilon Eridani - gwiazda barwy pomarańczowej, znajdująca się w odległości zaledwie 10,76 roku świetlnego. Dokonuje bardzo wolnego obrotu wokół własnej osi, z czego wnioskujemy, że prawdopodobnie ma układ planetarny, któremu przekazała część swojego momentu pędu. Gdyby ta hipoteza okazała się słuszna, byłby to jeden z najbliższych układów planetarnych. Z tego powodu gwiazda została wytypowana przez astronomów biorących udział w programie OZMA (nawiązanie łączności radiowej z hipotetycznymi cywilizacjami pozaziemskimi) jako godne uwagi miejsce obserwacji, podobnie, jak gwiazda tau Ceti. Jednak po wielu latach "podsłuchu" nie udało się porozmawiać z naszymi kosmicznymi braćmi, ani z gwiazdozbioru Erydanu, ani Wieloryba.

Azha - tą gwiazdę o zabarwieniu pomarańczowym obserwujemy z odległości 112 lat swietlnych. Jej arabską nazwę 'azha tłumaczymy jako najjaśniejsza.

Acamar (Al Thalim) - układ podwójny, którego składniki obiegają wspólny środek masy i są odległe od siebie o 292 AU. My natomiast przyglądamy się im z odległości 116 lat świetlnych. Pierwsza nazwa gwiazdy powstała z arabskiego określenia ujścia rzeki 'achir al-nahr. Uług-Beg nazwał tę gwiazdę al-zalim, czyli struś.

Theemin - pomarańczowy olbrzym, którego światło potrzebuje 296 lat, aby dotrzeć na Ziemię. Nazwa powstała z arabskiego wyrazu oznaczającego bliźnięta - tau'aman.