Polska nazwa konstelacji
Coma Berenices
Mapa gwiazdozbioruarkocz Bereniki jest niepozornym gwiazdozbiorem nieba północnego, położonym między Lwem a Wolarzem. To skupisko słabych gwiazd odnajdziemy nad Panną. Warkocz Bereniki nie zawiera zbyt wielu gwiazd, natomiast znajduje się w nim wielka liczba galaktyk. W konstelacji leży północny biegun naszej Galaktyki, ku niemu skierowana jest jej oś obrotu. Jest to rejon najdalej położony od Drogi Mlecznej.

roku 1602 Tycho Brahe, duński astronom, uznał Warkocz Bereniki za niezależny gwiazdozbiór, jednak po raz pierwszy o tej części nieba wzmiankował już Eratostenes, grecki astronom z Aleksandrii, w II wieku p.n.e. jako o Włosach Ariadny.

egenda o Warkoczu Bereniki pochodzi z okresu około 300. roku p.n.e. Berenika była żoną egipskiego króla Ptolemeusza i ślubowała złożyć w ofierze swoje piękne włosy bogini Wenus, jeśli tylko jej mąż wróci cały i zdrowy z wojennej wyprawy przeciw Asyryjczykom. Jej prośba została wysłuchana i rzeczywiście Berenika ofiarowała swe włosy bogini, tak jak ślubowała. Jednakże już nazajutrz włosy ze świątyni Wenus znikły w zagadkowy sposób. Strażników świętego miejsca uchronił przed surową karą nadworny matematyk i astronom królewski Konon, który rozgniewanemu królowi Ptolemeuszowi pokazał włosy jego małżonki na niebie, gdzie umieściła je sama Wenus. I jak to bywa, porywczy król i królowa uwierzyli chytremu Kononowi. On to zatem na długo przed Tychonem Brahe umieścił włosy Bereniki na niebie.
Znany astronom Ptolemeusz, twórca systemu geocentrycznego budowy świata, który żył w II wieku n.e., nie pochodził z tej dynastii egipskiej, był jedynie imiennikiem wspomnianego króla Ptolemeusza III.Diadem - żółtobiała gwiazda podwójna, której towarzysz obiega ją raz na 25,9 roku. Układ jest odległy o 57 lat świetlnych.

beta Comae Berenicis - najjaśniejsza gwiazda konstelacji. Ma barwę żółtą i jest oddalona o 27,2 roku świetlnego.

gamma Comae berenicis - pomarańczowa gwiazda, której światło potrzebuje 296 lat, aby dotrzeć na Ziemię.M 100 M 100 (NGC 4321) - galaktyka spiralna o dobrze rozwiniętych ramionach i słabym jądrze. Dostrzeżemy ją za pomocą mniejszego teleskopu. Jest oddalona od nas o 45 milionów lat świetlnych.